الکتروموتورچیست ؟

 

الکتروموتورچیست ؟

 

موتور الکتریکی ، نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته‌ است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکترو استاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.فروشگاه اینترنتی الکتروموتور الکتروافروز

ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در یک موتور استوانه‌ای، حرکت چرخانه (روتور) به علت گشتاوری است که ناشی از نیرویی در فاصله‌ای معین از محور چرخانه به چرخانه اعمال می‌شود.

شرایط گارانتی

 
  • محافظ جریان و فاز در مسیر برق ورودی الکتروموتور نصب شده باشد.
  • عدم سوختن الکتروموتور بر اثر نوسانات شدید برق‏‏‏‍، اتصالات نادرست، اعمال بار بیش از بار نامی درج شده در پلاک مشخصات در مورد کلیه الکتروموتورها و اعمال بار کمتر از ۴۰% بار نامی بصورت مداوم در مورد الکترو موتورهاى تک فاز خازن دائم و دو خازنه و همچنین دو فاز یا تک فاز شدن الکترو موتورهاى سه فاز.
  • عدم نفوذ آب به الکتروموتور .
  • عدم استفاده از الکتروموتور در فضای قابل اشتعال یا دارای بخارات و گازهای مضر یا محیطی که با درج حفاظت الکتروموتور (IP) مطابقت نداشته باشد.
  • عدم استفاده از الکترو موتور روى پایه هاى لرزان مانند استفاده مستقیم در ویبراتور .
  • وارد نشدن صدمه به الکتروموتور در اثر حمل و نقل غیر اصولی یا سهل انگاری در نگهداری .
  • عدم دستکاری یا بازوبسته کردن قطعات الکتروموتور(غیراز گلند و درب ترمینال) توسط افراد غیر مجاز.

تمامی سایز های موتور های چینی پوسته چدنی و پوسته آلومینیومی به همراه فلنچ هایشان موجود می باشد

نماینده انواع الکتروموتور چینی در ایران.
الکتروموتور پوسته چدنی

تماس با ما
تهران-خیابان سعدى جنوبى-کوچه فخرایى-پاساژ صدقى نژاد-حیاط کوچک-پلاک ١١-الکتروافروز
شماره های تماس
۳۳۱۱۶۶۴۴
۳۳۹۴۰۶۲۰
۰۹۱۹۴۴۸۰۲۳۲
 
num skin code HP gross وزن ناخالص D قطر شفت جاخار A فاصله دو پایه * B فاصله دو سوراخ یک پایه dia.of stator (mm) طول روتور
۱ Y2-801-2 ۱ ۱۴ ۱۹ ۶ ۱۰۰*۸۰ ۱۲۰*۶۷ ۶۰
۲ Y2-802-2 ۱٫۵ ۱۵ ۱۹ ۶ ۱۲۵*۱۰۰ ۱۲۰*۶۷ ۷۵
۳ Y3-90S-2 ۲ ۱۹ ۲۴ ۸ ۱۶۰*۱۰۰ ۱۳۰*۷۲ ۸۰
۴ Y3-90L-2 ۳ ۲۲ ۲۴ ۸ ۱۴۰*۱۲۵ ۱۳۰*۷۲ ۱۰۵
۵ Y3-100L-2 ۴ ۳۰ ۲۸ ۸ ۱۶۰*۱۴۰ ۱۵۵*۸۴ ۹۰
۶ Y3-112M-2 ۵٫۵ ۴۲ ۲۸ ۸ ۱۹۰*۱۴۰ ۱۷۵*۹۸ ۹۰
۷ Y3-132S-2 ۷٫۵ ۶۰ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۴۰ ۲۱۰*۱۱۶ ۹۰
۸ Y3-132S2-2 ۱۰ ۶۵ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۴۰ ۲۱۰*۱۱۶ ۱۰۵
۹ Y3-160M1-2 ۱۵ ۱۱۳ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۱۰ ۲۶۰*۱۵۰ ۱۱۵
۱۰ Y3-160M2-2 ۲۰ ۱۱۵ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۱۰ ۲۶۰*۱۵۰ ۱۴۰
۱۱ Y2-160L-2 ۲۵ ۱۲۵ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۵۴ ۲۶۰*۱۵۰ ۱۷۵
۱۲ Y2-180M-2 ۳۰ ۱۵۶ ۴۸ ۱۴ ۲۷۹*۲۴۰ ۲۹۰*۱۶۰ ۱۶۵
۱۳ Y3-200L1-2 ۴۰ ۲۴۰ ۵۵ ۱۶ ۳۱۸*۳۰۵ ۳۲۷*۱۸۷ ۱۶۰
۱۴ Y2-200L2-2 ۵۰ ۲۵۵ ۵۵ ۱۶ ۳۱۸*۳۰۵ ۳۲۷*۱۸۷ ۱۹۵
۱۵ Y2-225M-2 ۶۰ ۳۲۲ ۵۵ ۱۶ ۳۵۶*۳۱۱ ۳۶۸*۲۱۰ ۱۷۵
۱۶ Y2-250M-2 ۷۵ ۴۲۷ ۶۰ ۱۸ ۴۰۶*۳۴۹ ۴۰۰*۲۲۵ ۱۹۰
۱۷ Y2-280S-2 ۱۰۰ ۵۶۲ ۶۵ ۱۸ ۴۵۷*۳۶۸ ۴۴۵*۲۵۵ ۱۸۵
۱۸ Y2-280M-2 ۱۲۰ ۶۱۰ ۶۵ ۱۸ ۴۵۷*۴۱۹ ۴۴۵*۲۵۵ ۲۱۵
۱۹ Y2-315S-2 ۱۵۰            
۲۰ Y2-315M-2 ۱۸۰            
۲۱                
۲۲ Y3-801-4 .۷۵ ۱۳ ۱۹        
۲۳ Y3-802-4 ۱ ۱۵ ۱۹ ۶ ۱۲۵*۱۰۰ ۱۲۰*۷۵ ۷۰
۲۴ Y3-90S-4 ۱٫۵ ۲۰ ۲۴ ۸ ۱۴۰*۱۰۰ ۱۳۰*۸۰ ۷۵
۲۵ Y3-90L-4 ۲ ۲۲ ۲۴ ۸ ۱۴۰*۱۲۵ ۱۳۰*۸۰ ۱۰۵
۲۶ Y3-100L1-4 ۳ ۳۱ ۲۸ ۸ ۱۶۰*۱۴۰ ۱۵۵*۹۸ ۹۰
۲۷ Y3-100L2-4 ۴ ۳۴ ۲۸ ۸ ۱۶۰*۱۴۰ ۱۵۵*۹۸ ۱۲۰
۲۸ Y3-112M-4 ۵٫۵ ۴۶ ۲۸ ۸ ۱۹۰*۱۴۰ ۱۷۵*۱۱۰ ۱۲۰
۲۹ Y3-132S-4 ۷٫۵ ۶۲ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۴۰ ۲۱۰*۱۳۶ ۱۰۵
۳۰ Y3-132M-4 ۱۰ ۷۵ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۷۸ ۲۱۰*۱۳۶ ۱۴۵
۳۱ Y3-160M-4 ۱۵ ۱۲۱ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۱۰ ۲۶۰*۱۷۰ ۱۳۵
۳۲ Y3-160L-4 ۲۰ ۱۴۲ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۵۴ ۲۶۰*۱۷۰ ۱۸۰
۳۳ Y3-180M-4 ۲۵ ۱۷۳ ۴۸ ۱۴ ۲۷۹*۲۴۰ ۲۹۰*۱۸۷ ۱۷۰
۳۴ Y3-180L-4 ۳۰ ۱۹۴ ۴۸ ۱۴ ۲۷۹*۲۷۹ ۲۹۰*۱۸۷ ۱۹۰
۳۵ Y3-200L-4 ۴۰ ۲۳۰ ۵۵ ۱۶ ۳۱۸*۳۰۵ ۳۲۷*۲۱۰ ۱۹۵
۳۶ Y3-225S-4 ۵۰ ۲۹۶ ۶۰ ۱۸ ۳۵۶*۲۸۶ ۳۶۸*۲۴۵ ۱۸۰
۳۷ Y3-225M-4 ۶۰ ۳۲۰ ۶۰ ۱۸ ۳۵۶*۳۱۱ ۳۶۸*۲۴۵ ۲۲۰
۳۸ Y3-250M-4 ۷۵ ۴۲۷ ۶۵ ۱۸ ۴۰۶*۴۳۹ ۴۰۰*۲۶۰ ۲۰۵
num skin code HP gross وزن ناخالص D قطر شفت جاخار A فاصله دو پایه * B فاصله دو سوراخ یک پایه dia.of stator (mm) طول روتور
۳۹ Y3-280S-4 ۱۰۰ ۵۶۲ ۷۵ ۲۰ ۴۵۷*۳۶۸ ۴۴۵*۳۰۰ ۲۱۵
۴۰ Y3-280M-4 ۱۲۵ ۶۱۰ ۷۵ ۲۰ ۴۵۷*۴۱۹ ۴۴۵*۳۰۰ ۲۷۰
۴۱ Y2 315S-4 ۱۵۰ ۱۰۰۰ ۸۰ ۲۲ ۵۰۸*۴۰۶ ۵۲۰*۳۵۰ ۲۸۰
۴۲ Y2-315M-4 ۱۸۰ ۱۱۰۰ ۸۰ ۲۲ ۵۰۸*۴۵۷ ۵۲۰*۳۵۰ ۳۱۵
۴۳ Y2-315L1-4 ۲۲۰ ۱۱۶۰ ۸۰ ۲۲ ۵۰۸*۵۰۸ ۵۲۰*۳۵۰ ۳۷۰
۴۴ Y2-315L2-4 ۲۷۰ ۱۲۰۰ ۸۰ ۲۲ ۵۰۸*۵۰۸ ۵۲۰*۳۵۰ ۴۳۵
۴۵ Y2-90L-6 ۱٫۵ ۲۲ ۲۴ ۸ ۱۴۰*۱۲۵ ۱۳۰*۸۶ ۱۱۵
۴۶ Y3-100L-6 ۲ ۳۰ ۲۸ ۸ ۱۶۰*۱۴۰ ۱۵۵*۱۰۶ ۸۵
۴۷ Y3-112M-6 ۳ ۴۱ ۲۸ ۸ ۱۹۰*۱۴۰ ۱۷۵*۱۲۰ ۹۵
۴۸ Y2-132S-6 ۴ ۵۵ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۴۰ ۲۱۰*۱۴۸ ۸۵
۴۹ Y3-132M1-6 ۵٫۵ ۷۰ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۷۸ ۲۱۰*۱۴۸ ۱۱۵
۵۰ Y3-132M2-6 ۷٫۵ ۷۸ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۷۸ ۲۱۰*۱۴۸ ۱۵۵
۵۱ Y3-160M-6 ۱۰ ۱۰۵ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۱۰ ۲۶۹۰*۱۸۰ ۱۲۰
۵۲ Y3-160L-6 ۱۵ ۱۳۰ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۵۴ ۲۶۰*۱۸۰ ۱۷۰
۵۳ Y3-180L-6 ۲۰ ۱۷۰ ۴۸ ۱۴ ۲۷۹*۲۷۹ ۲۹۰*۲۰۵ ۱۷۰
۵۴ Y3-200L1-6 ۲۵ ۲۱۳ ۵۵ ۱۶ ۳۱۸*۳۰۵ ۳۲۷*۲۳۰ ۱۶۰
۵۵ Y3-200L2-6 ۳۰ ۲۲۰ ۵۵ ۱۶ ۳۱۸*۳۰۵ ۳۲۷*۲۳۰ ۱۸۵
۵۶ Y3-225M-6 ۴۰ ۳۲۰ ۶۰ ۱۸ ۳۵۶*۳۱۱ ۳۶۸*۲۶۰ ۱۸۰
۵۷ Y2-250M-6 ۵۰ ۳۷۵ ۶۵ ۱۸ ۴۰۶*۳۴۹ ۴۰۰*۲۸۵ ۱۹۰
۵۸ Y2-280S-6 ۶۰ ۵۶۲ ۷۵ ۲۰ ۴۵۷*۳۶۸ ۴۴۵*۳۲۵ ۱۸۰
۵۹ Y2-280M-6 ۷۵ ۶۱۰ ۷۵ ۲۰ ۴۵۷*۴۱۹ ۴۴۵*۳۲۵ ۲۱۵
۶۰ Y2 315S-6 ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰ ۲۲ ۵۰۸*۴۰۶ ۵۲۰*۳۷۵ ۲۴۵
۶۱ Y2 315M-6 ۱۲۰ ۱۰۵۰ ۸۰ ۲۲ ۵۰۸*۴۵۷ ۵۲۰*۳۷۵ ۲۹۰
۶۲ Y2 315L1-6 ۱۵۰ ۱۲۰۰ ۸۰ ۲۲ ۵۰۸*۵۰۸ ۵۲۰*۳۵۰  
۶۳                
۶۴ Y2-100L1-8 ۱ ۲۸ ۲۸ ۸ ۱۶۰*۱۴۰    
۶۵ Y2-100L2-8 ۱٫۵ ۳۰ ۲۸ ۸ ۱۶۰*۱۴۰    
۶۶ Y2-112M-8 ۲ ۴۲ ۲۸ ۸ ۱۹۰*۱۴۰    
۶۷ Y2-132S-8 ۳ ۶۳ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۴۰    
۶۸ Y2-132M-8 ۴ ۶۸ ۳۸ ۱۰ ۲۱۶*۱۷۸    
۶۹ Y2-160M1-8 ۵٫۵   ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۱۰    
۷۰ Y2-160M2-8 ۷٫۵   ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۱۰    
۷۱ Y2-160L-8 ۱۰ ۱۳۵ ۴۲ ۱۲ ۲۵۴*۲۵۴    
۷۲ Y2-180L-8 ۱۵ ۱۷۰ ۴۸ ۱۴ ۲۷۹*۲۷۹    
۷۳ Y2-200L-8 ۲۰ ۲۰۵ ۵۵ ۱۶ ۳۱۸*۳۰۵    
۷۴ Y2-225S-8 ۲۵ ۲۸۴ ۶۰ ۱۸ ۳۵۶*۲۸۶    
۷۵ Y2-225M-8 ۳۰ ۳۱۰ ۶۰ ۱۸ ۳۵۶*۳۱۱    
۷۶ Y2-250M-8 ۴۰   ۶۵ ۱۸ ۴۰۶*۳۴۹ ۴۰۰*۲۸۵ ۱۹۰
۷۷ Y2-280S-8 ۵۰   ۷۵ ۲۰ ۴۵۷*۳۶۸ ۴۴۵*۳۲۵ ۱۸۰

الکتروموتور پوسته الومینیومی

 

به زودی اطلاعات در این قسمت قرار خواهد گرفت

۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.